Błoto Wiertnicze

Co To Jest Błoto Wiertnicze?

płuczka wiertnicza, zwana również płuczką wiertniczą, pomaga w procesie wiercenia otworu w ziemi. Takie otwory są wiercone do wydobycia ropy naftowej i gazu, pobierania próbek rdzenia i innych celów.

Najważniejsze dania na wynos

  • płuczka wiertnicza jest wykorzystywana podczas wydobycia ropy naftowej i gazu i pomaga w procesie wiercenia otworu wiertniczego w ziemi.
  • płuczka wiertnicza służy do smarowania wiertła i transportu sadzonek wiertła na powierzchnię.
  • płuczka wiertnicza jest regulowana w całym stanie i jest zwolniona z przepisów federalnych, ponieważ jest klasyfikowana jako Specjalne odpady przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.
  • ważne jest, aby odpady wiertnicze usuwać w bezpieczny sposób, ponieważ mogą one zanieczyszczać glebę i wody gruntowe.
  • istnieją trzy główne rodzaje płuczki wiertniczej: na bazie wody, na bazie oleju i na bazie syntetycznej.

zrozumienie płuczki wiertniczej

płuczka wiertnicza służy do smarowania wiertła i transportu sadzonek wiertła na powierzchnię. Wiertła to złamane kawałki solidnego materiału, które są wytwarzane, gdy wiertło łamie skałę. Gdy krąży od wiertła, błoto wiertnicze przenosi sadzonki wiertła na powierzchnię, gdzie błoto i sadzonki są oddzielone.

płuczki wiertnicze były używane do poprawy operacji wiercenia przez większość współczesnej historii. Woda była używana do zmiękczania materiału powierzchniowego i usuwania wycinków podczas wiercenia studni wód gruntowych. Współczesne operacje wiertnicze są bardziej zaawansowane, a studnie mogą sięgać mil pod powierzchnią, aby uzyskać dostęp do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

obecnie istnieją trzy główne rodzaje płuczki wiertniczej: na bazie wody, na bazie oleju i na bazie syntetycznej. Płuczki syntetyczne są częściej stosowane, ponieważ mają mniejszy wpływ na środowisko i szybciej ulegają biodegradacji niż płyny na bazie wody i oleju.

usuwanie błota wiertniczego

w całym procesie wiercenia płuczka wiertnicza jest recyrkulowana, co pomaga zmniejszyć ilość odpadów poprzez ponowne wykorzystanie jak największej ilości błota. Po zakończeniu procesu wiercenia odpady wiertnicze muszą być w jakiś sposób usuwane. Stany Zjednoczone Agencja Ochrony Środowiska klasyfikuje płuczki wiertnicze jako odpady specjalne, co oznacza, że są one zwolnione z wielu przepisów federalnych. W rezultacie przepisy dotyczące usuwania płuczek wiertniczych różnią się w zależności od państwa.

Kalifornia, na przykład, ma pewne surowe przepisy dotyczące płuczki wiertniczej. Pochówek jest bardzo powszechną techniką, w której odpady są umieszczane w wyrobisku wykonanym przez człowieka lub naturalnym. Jednak pochówek nie jest dobrą metodą dla odpadów, które zawierają wysokie stężenia ropy naftowej i chemikaliów przemysłowych. Odpady mogą łatwo zanieczyścić glebę i wody gruntowe, gdy węglowodory i inne chemikalia przedostają się do ziemi, a zanieczyszczone wody gruntowe mogą rozpraszać się latami, a nawet dziesięcioleciami i często rozprzestrzeniać się na inne obszary. Większość płuczek na bazie wody jest po prostu usuwana po zakończeniu wiercenia, ale wiele płuczek na bazie oleju i syntetyków można poddać recyklingowi.

sadzonki wiertnicze można również poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać po usunięciu węglowodorów. Odzyskiwanie wycinków wiertniczych i płuczek wiertniczych jest często praktyczne i opłacalne oraz jest procesem przyjaznym dla środowiska. Najbardziej skutecznym i skutecznym sposobem usuwania lotnych zanieczyszczeń z błota i sadzonek jest desorpcja termiczna. Pośrednie piece obrotowe są idealne do odzyskiwania ścinków wiertniczych i płuczek wiertniczych.+