Ważne ogłoszenie

17-1919-SARWEB1-023 aby spełnić wymagania dotyczące stopnia, musisz ukończyć minimum 91 punktów, w tym wszystkie wymagane kursy i minimum 44 tygodnie doświadczenia klinicznego w pełnym wymiarze godzin. Program nauczania DPT jest przeznaczony do studiów stacjonarnych: zapisy w niepełnym wymiarze godzin nie są możliwe. Wszystkie wymagania muszą być wypełnione w ciągu trzech lat od momentu maturalnego.

dodatkowe normy i wymagania obejmują:

  1. łączna średnia ocen wynosi 3.0 w ciągu trzech zawodowych lat. Ta GPA składa się ze wszystkich kursów objętych profesjonalnym programem nauczania.
  2. minimalna ocena C na wszystkich wymaganych kursach w programie professional.
  3. wykazanie odpowiednich zachowań zawodowych opisanych w podręczniku Akademickiej polityki i procedury doktora fizykoterapii.
  4. członkostwo w American Physical Therapy Association.
  5. aktualna certyfikacja CPR jest wymagana dla wszystkich powiązań klinicznych.
  6. nie możesz powtórzyć więcej niż dwóch kursów w programie professional lub zostaniesz zwolniony z programu. Żaden indywidualny kurs nie może być powtórzony więcej niż jeden raz.
  7. aby uzyskać dodatkowe zasady i procedury programu, zapoznaj się z podręcznikiem Akademickiej polityki i procedury doktora fizykoterapii.+