Word: Przypisz skrót klawiaturowy, aby wkleić niesformatowany tekst

już wcześniej pisałem o użyciu ikon paska narzędzi, makr lub innych funkcji programu Word, aby wkleić skopiowany tekst jako niesformatowany tekst (patrz https://cybertext.wordpress.com/2009/07/02/word-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/ i https://cybertext.wordpress.com/2012/11/21/word-2010-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/).

jednak, jeśli musisz to robić często, istnieje inny, znacznie łatwiejszy sposób — przypisanie skrótu klawiaturowego do polecenia 'Wklej jako niesformatowany tekst’.

Uwaga: o ile mi wiadomo można to zrobić we wszystkich wersjach Worda od co najmniej Worda 2010 r.

 1. Otwórz Słowo.
 2. w menu Plik kliknij Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Word.
 3. kliknij Dostosuj wstążkę w lewym panelu.
 4. pod lewym panelem poleceń kliknij przycisk Dostosuj (obok skrótów klawiaturowych), aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj klawiaturę.
 5. Przewiń listę kategorii (w lewym górnym rogu) do wszystkich poleceń i wybierz ją (numer 1 na zrzucie ekranu poniżej).
 6. na liście poleceń (w prawym górnym rogu) wpisz p, aby przejść do poleceń zaczynających się od 'P’.
 7. przewiń w dół do PasteTextOnly i wybierz go (2 na zrzucie ekranu).
 8. w polu naciśnij nowy klawisz skrótu naciśnij klawisze, których chcesz użyć dla tego skrótu. Nie wpisuj ich. Na przykład, jeśli chcesz, aby skrótem klawiaturowym był Alt+p+t („P” dla wklejania, ” t ” dla tekstu), naciśnij te klawisze tak, jakby były używane w dokumencie. Będą one wyświetlane w polu podobnym do tego: Alt + P, T (3 na zrzucie ekranu).
 9. sprawdzał, czy aktualnie przypisany do ma obok. Jeśli tak nie jest, wybrana kombinacja klawiszy jest już używana do czegoś innego i musisz przypisać nową kombinację w polu naciśnij nowy klawisz skrótu.
  paste_text_only
 10. kliknij Przypisz (4 na zrzucie ekranu). Nowy skrót klawiaturowy zostanie przeniesiony do bieżącego pola klawiszy.
 11. Kliknij Zamknij.
 12. kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje programu Word.
 13. Przetestuj swój skrót klawiaturowy, kopiując sformatowany tekst z innego źródła (strona internetowa, inny dokument itp.), a następnie użyj skrótu klawiaturowego, który właśnie przypisałeś, aby wkleić go do dokumentu programu Word jako niesformatowany tekst.+