vårdslös drift eller körning lagar i Ohio

National Academy of Criminal Defense Attorneys
RUE Betyg - bästa advokater i Amerika
”Brian Joslyn är en prisbelönt brottsling och DUI försvarsadvokat som, tillsammans med sitt team på Joslyn advokatbyrå, har hanterat hundratals brottmål och hjälpa sina kunder att uppnå bästa möjliga resultat.”

i Ohio kallas vårdslös körning som” operation i avsiktlig eller hänsynslös ignorering av säkerheten för personer eller egendom ” under RC avsnitt 4511.20. Brottet är vagt eftersom det tillåter en brottsbekämpande officer eller en åklagare att avgöra om brottet stiger till nivån för ”avsiktlig och hänsynslös ignorering.”

mer extrema civila trafiköverträdelser kan ibland leda till dessa avgifter, särskilt aggressiv körning, följa för nära, snabba över 90 miles per timme, street racing eller vävning in och ut ur trafiken. Alternativt kan en OVI-avgift reduceras till vårdslös körning enligt R. C. avsnitt 4511.20.

om du arresterades för att driva ett fordon med en hänsynslös eller avsiktlig ignorering av säkerheten för en annan person eller egendom enligt RC-avsnitt 4511.20, kontakta då en erfaren brottsförsvarsadvokat på Joslyn Law Firm. Vi representerar kunder som anklagas för ett brett utbud av trafikbrott i Cincinnati, Hamilton County, Ohio.

påföljder för vårdslös Operation i Cincinnati, Ohio

vårdslös körning är en förseelse som bär med sig ett maximistraff är en böter på $150. För ett andra brott med ett år av tidigare övertygelse är avgiften en fjärde graders förseelse med en potentiell maximal straff på upp till 30 dagar i fängelse och böter upp till $250. För ett tredje brott inom ett år kan hänsynslös körning debiteras som en tredje graders förseelse som kan straffas med upp till 60 dagar i fängelse och en böter på 500 dollar.

en fällande dom för vårdslös operation orsakar fyra ”poäng” som ska placeras på din Ohio körkort som anges i Ohio R. C. 4510.036(C).

delar av vårdslös drift av ett motorfordon i Ohio

delar av R. C. avsnitt 4511.20 för att driva ett fordon med en hänsynslös eller avsiktlig bortse från säkerheten för en annan person eller egendom inkluderar:

  • använda ett fordon;
  • på någon gata eller motorväg;
  • i hänsynslös eller avsiktlig ignorering för säkerheten för personer eller egendom.

relaterade brott för vårdslös operation inkluderar:

  • vårdslös drift medan off-road enligt O. R. C. 4511.201 l; och
  • vårdslös drift medan på en vattenskotrar enligt O. R. C. 1547.07).

ytterligare resurser

4511.20 drift i avsiktlig eller hänsynslös åsidosättande av säkerheten för personer eller egendom – besök LAWriter webbplats för Ohio lagar och regler om trafiklagar som involverar drift av motorfordon enligt kapitel 4511.

att hitta en advokat för vårdslös Operation i Cincinnati, Ohio

om du arresteras för vårdslös operation i Cincinnati, Ohio, eller de omgivande områdena i Hamilton County, sedan kontakta en erfaren brottsförsvarsadvokat på Joslyn Advokatbyrå. Vi företräder kunder på en mängd olika trafikbrott och motorfordonsbrott.+