Word: tilldela tangentbordsgenväg för att klistra in oformaterad text

jag har tidigare skrivit om att använda verktygsfältikoner, makron eller andra funktioner i Word för att klistra in kopierad text som oformaterad text (se https://cybertext.wordpress.com/2009/07/02/word-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/ och https://cybertext.wordpress.com/2012/11/21/word-2010-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/).

men om du måste göra det mycket, finns det ett annat, mycket enklare sätt — tilldela en kortkommando till kommandot ’Klistra in som oformaterad text’.

Obs: Såvitt jag vet kan du göra detta i alla versioner av Word från åtminstone Word 2010 och framåt.

 1. Öppna Ord.
 2. på Arkiv-menyn klickar du på Alternativ för att öppna dialogrutan Word-alternativ.
 3. klicka på Anpassa menyfliksområdet i den vänstra panelen.
 4. under den vänstra kommandopanelen klickar du på knappen Anpassa (bredvid kortkommandon) för att öppna dialogrutan Anpassa Tangentbord.
 5. bläddra ner i listan över kategorier (övre vänstra rutan) till alla kommandon och välj den (nummer 1 på skärmdumpen nedan).
 6. skriv p i kommandolistan (längst upp till höger) för att komma till kommandona som börjar med’p’.
 7. bläddra ner till PasteTextOnly och välj den (2 på skärmdumpen).
 8. i fältet tryck på ny genvägsknapp trycker du på de tangenter du vill använda för den här genvägen. Skriv inte dem. Om du till exempel vill att kortkommandot ska vara Alt+p+t (’p’ för klistra in, ’t’ för text), tryck sedan på dessa tangenter som om du använde dem i dokumentet. De kommer att visas i fältet som liknar detta: Alt + P, T (3 i skärmdumpen).
 9. markerad som för närvarande tilldelats har bredvid den. Om den inte gör det, används tangentkombinationen du valde redan för något annat och du måste tilldela en ny kombination i fältet tryck på ny genvägsknapp.
  paste_text_only
 10. klick tilldela (4 på skärmdumpen). Den nya kortkommandot kommer att växla in i rutan Aktuella tangenter.
 11. Klicka På Stäng.
 12. klicka på OK för att stänga dialogrutan Word-alternativ.
 13. testa kortkommandot genom att kopiera formaterad text från en annan källa (webbsida, ett annat dokument etc.), använd sedan kortkommandot som du just har tilldelat för att klistra in det i ditt Word-dokument som oformaterad text.+