PLAY SUBMISSIONS

Gloucester Stage Co. hledá nové hry, které odrážejí kulturní kompetence s mazaností, inteligencí a vášní. Jednotliví dramatici a agentury ve Spojených státech „Kanada“ a ve Velké Británii se vyzývají, aby předložili díla s dobře vytvořeným dialogem a velením dramatických akcí. Náš výkonový prostor je intimní-ideální pro silná setkání mezi herci a publikem, primárně hledáme pořady s maximálně 6 znaky. Podívejte se prosím na naše současné a minulé sezóny, abyste lépe porozuměli rozsahu našeho produkčního zájmu.

přijímáme pouze úplné skripty – ale máme hluboké pochopení procesu vývoje a můžeme nabídnout příležitosti pro inscenované čtení. Jsme si užili vidět různé světové premiéry růst od scénické čtení, profesionální produkcí na našem jevišti, a pak do New Yorku a Paříži více než 40 letou historii. Gloucester Stage se zavázala podporovat práci místních autorů a příběhů z nedostatečně zastoupených komunit.

pokud máme zájem o vaše podání nebo přečtení více vaší práce, budeme Vás kontaktovat do tří měsíců od obdržení vaší hry.+