Slovo: Přiřadit klávesovou zkratku vložit neformátovaný text

jsem dříve napsal o pomocí ikony na panelu nástrojů, makra, nebo jiné funkce aplikace Word vložit zkopírovaný text jako neformátovaný text (viz https://cybertext.wordpress.com/2009/07/02/word-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/ a https://cybertext.wordpress.com/2012/11/21/word-2010-keyboard-shortcut-to-paste-unformatted-text/).

pokud to však musíte udělat hodně — existuje další, mnohem jednodušší způsob-přiřadit klávesovou zkratku příkazu „Vložit jako neformátovaný text“.

Poznámka: Pokud vím, můžete to udělat ve všech verzích aplikace Word alespoň od aplikace Word 2010.

 1. Otevřít Slovo.
 2. v nabídce Soubor klikněte na možnosti a otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Word.
 3. klikněte na možnost Přizpůsobit pásku v levém panelu.
 4. pod levým panelem příkazů klikněte na tlačítko Přizpůsobit (vedle klávesových zkratek) a otevřete dialogové okno přizpůsobit klávesnici.
 5. Přejděte dolů v seznamu kategorií (levý horní rámeček) na všechny příkazy a vyberte jej (číslo 1 na obrázku níže).
 6. v seznamu příkazů (vpravo nahoře) zadejte P, abyste se dostali k příkazům začínajícím „p“.
 7. Přejděte dolů na PasteTextOnly a vyberte jej (2 na snímku obrazovky).
 8. v poli stiskněte novou klávesovou zkratku stiskněte klávesy, které chcete použít pro tuto zkratku. Nezadávejte je. Pokud například chcete, aby klávesová zkratka byla Alt+p+t („p“ pro vložení, “ t “ pro text), stiskněte tyto klávesy, jako byste je používali v dokumentu. Zobrazí se v poli podobném tomuto: Alt+P, T (3 na snímku obrazovky).
 9. zkontrolováno, že aktuálně přiřazené má vedle něj. Pokud tomu tak není, pak kombinace kláves, kterou jste vybrali, je již použita pro něco jiného a budete muset přiřadit novou kombinaci v poli stiskněte novou klávesovou zkratku.
  paste_text_only
 10. klikněte na Přiřadit (4 na snímku obrazovky). Nová klávesová zkratka se přesune do pole Aktuální klávesy.
 11. Klikněte Na Zavřít.
 12. klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti aplikace Word.
 13. Vyzkoušejte klávesovou zkratku zkopírováním nějakého formátovaného textu z jiného zdroje (webová stránka, jiný dokument atd.), pak použijte klávesovou zkratku, kterou jste právě přiřadili, a vložte ji do dokumentu aplikace Word jako neformátovaný text.+