Frances Oldham Kelsey

Frances Oldham Kelsey ble født På Vancouver Island, Canada, og studerte farmakologi Ved McGill University. Hun ble uteksaminert i 1935 og gikk deretter til University […]

Robert Keenan Winery

Robert Keenan Winery ligger ca 2/3 av veien Opp Spring Mountain Road (før du kommer Til Napa / Sonoma County line) på ca 1700 fot. […]

Washington Quarter Mintages

Washington Kvartalene ble truffet mellom årene 1932 og 1998. Myntene var relativt høye gjennom hele serien, med bare to utgaver som hadde et opplag på […]

+