Anunț Important

17-1919-SARWEB1-023trebuie să completați un minim de 91 de credite, inclusiv toate cursurile necesare și un minim 44 de săptămâni de experiență clinică cu normă întreagă, pentru a îndeplini cerințele de grad. Curriculum-ul DPT este conceput pentru studiul cu normă întreagă: înscrierea cu jumătate de normă nu este o opțiune. Toate cerințele trebuie îndeplinite în termen de trei ani de la momentul înregistrării.

standardele și cerințele suplimentare includ:

  1. un GPA cumulativ de 3.0 în cei trei ani profesioniști. Acest GPA constă din toate cursurile incluse în curriculum-ul profesional.
  2. o notă minimă de C în toate cursurile necesare în programul profesional.
  3. demonstrarea comportamentelor profesionale adecvate, așa cum este descris în manualul de politică și procedură academică al medicului de terapie fizică.
  4. membru în Asociația Americană de terapie fizică.
  5. certificarea CPR actuală este necesară pentru toate afilierile clinice.
  6. nu puteți repeta mai mult de două cursuri în programul profesional sau veți fi reziliat din program. Nici un curs individual nu poate fi repetat de mai multe ori.
  7. pentru politici și proceduri suplimentare de program, vă rugăm să consultați manualul de politici și proceduri academice Doctor of Physical Therapy.+