hednisk och Viking Merch

Sowilo Rune betyder

uttalad: SOW-wee-LO

Sowilo Rune är också känd som Sol, Sowulo, Sigil

Sowilo är den sextonde runen av Sowilo Rune den äldste Futhark och den sista runan av Heimdalls aett. Sowilo är den extrema styrkens rune, förkroppsligar och kanaliserar solens kraft vars den symboliserar energin och ljuset. Bokstavligen är denna rune den vitala principen för solljuset. Sowilo representerar också, som dess form kan anta, blixtbultens kraft. Eller mer specifikt, solens strålar som finns på solhjulen som finns över hela Europa.

Sowilo-runan motstår triumferande de negativa krafterna för död och förstörelse. Dess existens är en proklamation av ljusets oändliga triumf över mörkret. Denna rune belyser de mål som människan, som en gudomlig varelse vill nå och uppnå.

Sowilo Rune Poems

anglosaxiska Rune Poem

solen är alltid en glädje i hopp om sjömän
när de reser bort över Fiskarnas bad,
tills djupets courser bär dem till land.

Old Norse Rune Poem

solen är världens ljus;
jag böjer mig för det gudomliga dekretet.

Isländska Rune dikt

solen är skölden av molnen
och lysande ray
och jagare av is.

Sowilo Rune betydelse för spådom och gjutning

Sowilo Rune+