Pagan a Viking Merch

Sowilo Rune Význam Prohlásil: SOW-wee-LO Sowilo Rune je také známý jako Sol, Sowulo, Sigil Sowilo je šestnáctá runa the Elder Futhark a poslední runa z Heimdall je aett. Sowilo je runa extrémní síly, ztělesňující a směřující sílu slunce, jejíž symbolizuje energii a světlo. Doslova je tato runa životně důležitým principem slunečního světla. Sowilo také představuje, jak může jeho forma předpokládat, sílu blesku. Nebo konkrétněji, paprsky slunce, které jsou přítomny na solárních kolech, které se nacházejí po celé Evropě.

Sowilo rune triumfálně odolává negativním silám smrti a ničení. Jeho existence je proklamací nikdy nekončícího triumfu světla nad temnotou. Tato runa osvětluje cíle, které člověk jako božská bytost chce dosáhnout a dosáhnout.

Sowilo Rune Básně

anglosaské Runové Básni
slunce je někdy radost v naději, že námořníci
když se cesta dál více ryb vana,
dokud courser hluboké nese je do země.

Stará Norská Runa báseň

Slunce je světlo světa;
Klaním se božskému nařízení.

Islandská Runa báseň

Slunce je štít mraků
a zářící paprsek
a ničitel ledu.

Sowilo Rune význam pro věštění a odlévání

Sowilo Rune+