PMC

taustalla olevat riskit

itsehoitoon liittyy myös määräämisoikeuksien käyttö muihin kuin perussäännössä määrättyihin tarkoituksiin eli potilaiden hoitoon. Farmaseuttien velvollisuus täyttää lääkemääräykset täydentää lääkäreiden kykyä määrätä, ja molemmat ammattilaiset toimivat potilaiden edun mukaisesti. Proviisori, joka on oman eettisen ohjeensa alainen, ei voi yhdistää itseään lääkemääräykseen, mikä muuttaa lääkärilain luonnetta. Itsehoitoon voi sisältyä muutakin kuin vain itsensä määräämistä ja lääkkeiden hankkimista apteekista. Se voi tarkoittaa myös huumenäytteiden upottamista tai niiden hankkimista farmaseuttiselta edustajalta. Toinen itsehoitomuoto on se, että kollegaa vaaditaan allekirjoittamaan lääkemääräys sokeasti tai kirjoittamaan se virallisen kuulemisen ulkopuolella.

itsehoidossa on vaarana ohittaa lääketieteellinen tutkimus ja jättää tärkeä diagnoosi ja lääketieteellinen seuranta tekemättä. Se on vanhan sanonnan vastakohta: ”jos haluat jonkin tehtävän hyvin, tee se itse.”Pohjimmiltaan lääkäri, joka itse määrää, riistää itseltään optimaalisen tilanteen oikean diagnoosin saavuttamiseksi ja parhaan hoidon saamiseksi. Lääketieteellisen prosessin, tutkimuksen, tutkimuksen ja tutkimuksen tulosten analysoinnin on kuljettava tiedon mutta myös objektiivisuuden filtterin läpi, ennen kuin diagnoosista ja hoidosta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Eettinen itsehoitokielto ulottuu tiettävästi myös itsetutkintaan.2 erityisesti mielenterveyden alalla itseään hoitava lääkäri riistää itseltään konsultaation ja psykoterapian hyödyt, mikä joissakin tapauksissa poistaa lääkityksen tarpeen.

luonnollisesti lääkärit kertovat, että muiden lääkäreiden puoleen kääntyminen on vaikeaa monista eri syistä, kuten ajanpuutteesta, pois käännyttämisen pelosta, haluttomuudesta vaivata toista lääkäriä, heikkouksien paljastumisen pelosta, avun pyytämisen haasteesta, kieltämisestä ja niin edelleen. Lääkärien on kuitenkin autettava toisiaan. Tämä ei ole vain toivottavaa; se on kirjattu eettisiin sääntöihin täydentävänä vaatimuksena siitä, että kollegiolle on ilmoitettava lääkäristä, jonka katsotaan olevan soveltumaton ammattiin: lääkärin on tultava kollegoidensa avuksi sellaisten terveyskysymysten kanssa, jotka voivat vaikuttaa heidän ammattinsa laatuun.1

kivun hoitoon liittyy toinenkin riski: lääkeriippuvuus, jota vastaan lääkärin on jatkuvasti varottava. Ongelmana on, että kun se sattuu, lääkäreillä on tapana aloittaa suhteettoman vahvasta aineesta: käytämme tykkiä kärpäslätkän sijaan. Monet, ellei useimmat, lääkärit elävät useiden riskitekijöiden kanssa huumeriippuvuuksien kehittymiselle: lääkkeiden saatavuus, korkea stressi, voimakkaiden tuntemusten halu, ammatillinen loppuunpalaminen ja kivun itsehoito.3+