PMC

onderliggende risico ‘ s

zelfbehandeling houdt ook het gebruik van voorschrijfrechten in voor andere doeleinden dan die waarvoor in de statuten is voorzien, namelijk de behandeling van patiënten. De plicht van apothekers om recepten in te vullen completeert het vermogen van artsen om voor te schrijven, waarbij beide professionals in het belang van patiënten handelen. Een apotheker die aan zijn eigen ethische code is onderworpen, kan zich niet associëren met het zelf voorschrijven, wat de aard van de medische handeling zelf verandert. Zelfbehandeling kan meer inhouden dan alleen zelf voorschrijven, en het verkrijgen van medicatie van een apotheker. Het kan ook onderdompelen in drugsteekproeven impliceren of hen van een farmaceutische vertegenwoordiger verkrijgen. Een andere vorm van zelfbehandeling bestaat uit het eisen van een collega om blindelings een Recept af te tekenen of het schrijven van een Recept buiten de context van een formeel consult.

bij zelfbehandeling bestaat het risico dat een medisch onderzoek wordt omzeild en dat een belangrijke diagnose en medische follow-up ontbreken. Het is het tegenovergestelde van het oude gezegde: “als je iets goed gedaan wilt hebben, Doe het dan zelf.”Kortom, een arts die zichzelf voorschrijft ontneemt zichzelf de optimale situatie voor het bereiken van de juiste diagnose en het ontvangen van de beste behandeling. Het medische proces, het onderzoek, het onderzoek en de analyse van de resultaten van het onderzoek moeten door het filter van kennis maar ook van objectiviteit gaan voordat er conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot diagnose en behandeling. Erkend wordt dat het ethische verbod op zelfbehandeling ook geldt voor zelfonderzoek.2 met name op het gebied van de geestelijke gezondheid ontneemt een behandelend arts zichzelf de voordelen van consultatie en psychotherapie, wat in sommige gevallen de noodzaak van medicatie overbodig maakt.

natuurlijk melden artsen dat het moeilijk is om andere artsen te raadplegen om verschillende redenen, zoals tijdgebrek, angst om weggestuurd te worden, onwil om een andere arts lastig te vallen, angst om mogelijk hun zwakheden bloot te leggen, de uitdaging om hulp te vragen, ontkenning, enzovoort. Maar artsen moeten elkaar helpen. Dit is niet alleen wenselijk; het is vastgelegd in de ethische Code als een aanvullende eis op de kennisgeving aan het College van een arts die ongeschikt wordt geacht om te oefenen: elke arts moet de collega ‘ s te hulp komen met gezondheidsproblemen die de kwaliteit van hun praktijk kunnen beïnvloeden.1

wanneer pijn wordt behandeld, brengt zelfrecept een ander risico met zich mee: het ontwikkelen van een drugsverslaving, een aandoening waartegen artsen voortdurend moeten waken. Het probleem is dat, als het pijn doet, artsen de neiging hebben om te beginnen met een stof die onevenredig sterk is: we gebruiken een kanon in plaats van een vliegenmepper. Veel, zo niet de meeste, artsen leven met verschillende risicofactoren voor de ontwikkeling van drugsverslaving: toegang tot medicatie, hoge niveaus van stress, het verlangen naar sterke sensaties, professionele burn-out en zelfbehandeling van pijn.3+