Perfeksjonisme Og Tvangslidelser

I Løpet Av Høstmånedene PÅ OCD Institute, ser vi ofte pasienter som har gått på college eller tilbake til skolen sliter med ulike former FOR OCD som kan ha vært lettere å takle i løpet av sommeren uten stress på skolen. Et ofte misforstått problem er akademisk perfeksjonisme, som kan være svært plagsomt og tidkrevende, noe som fører til dårlig akademisk ytelse og mangel på suksess i skolen generelt.

Perfeksjonisme, preget av svært høye standarder kombinert med en stiv/ufleksibel tilnærming til disse standardene, er et voldsomt fenomen som påvirker mye av befolkningen. En studie tyder på at nesten en fjerdedel av alle studenter opplever betydelig nød på grunn av perfeksjonisme. Innenfor rammen av obsessiv kompulsiv lidelse (OCD) viser mye av den eksisterende litteraturen at perfeksjonisme er mer utbredt blant PERSONER med OCD sammenlignet med sunne kontroller, og at det kan spille en primær rolle i presentasjonen AV OCD. The Obsessive Compulsive Cognitions Working Group har identifisert perfeksjonisme som en viktig komponent i utvikling og vedlikehold AV OCD. Videre forskning tyder på at perfeksjonisme ikke eksisterer som et enkelt, negativt konsept, men som et flerdimensjonalt fenomen. Det er kort sagt, perfeksjonisme kan være sunn eller usunn.

 Arkivbilde

man kan oppleve sunn perfeksjonisme ganske enkelt som en streben etter høye standarder. Denne streben kan tjene som motivasjon for å oppnå mål, med følelser av tilfredshet når målene er oppnådd, eller når man føler de utført etter beste evne. Disse høye standardene er forbundet med høyere selvtillit, høyere gpa-score og lavere karakterer av depresjon. Men usunn perfeksjonisme (overordentlig høye standarder med en altfor kritisk evaluering av ytelse) ser ut til å være mer utbredt innen OCD. Man kan oppleve at de er lammet når de skriver et papir for klassen på grunn av frykten for å gjøre feil, gjenta ritualer til de føler seg «akkurat» før de går videre, eller omskrive en tekstlinje flere ganger for å prøve å få den perfekte setningen. Denne stive og ufleksible tilnærmingen til høye standarder er nært forbundet med depresjon, lavere selvtillit og GPA-score, og en generelt lavere livskvalitet. Perfeksjonisme kan presentere som hovedklagen som man går inn i behandling, eller som en underliggende prosess som kan manifestere seg som en barriere for behandling. På grunn av den intense angsten og andre ubehag som oppstår når man ikke oppfyller sin egen høye standard, er en stiv «alt-eller-ingenting» tilnærming vanlig. Mange mennesker kan være mer villige til å slå inn en oppgave flere dager for sent (eller ikke i det hele tatt) for poengfradrag enn å møte en frist med et papir som kan komme til kort av merket i øynene. I tillegg kan man velge å avstå fra dusjing og annen hygienisk praksis for å unngå den alvorlige nøden som oppstår når man prøver å utføre handlinger «perfekt.»På OCDI retter behandling for perfeksjonisme seg mot denne stive tilnærmingen til høye standarder som et forsøk på å øke kognitiv fleksibilitet.

Aktuell forskning på perfeksjonisme tyder på at tiltak rettet mot kognitiv fleksibilitet, snarere enn standardene selv, kan ha gunstige resultater. Innenfor en prøve ved OCDI viste deltakerne forbedringer i stivhet/ufleksibilitet ved slutten av behandlingen. Disse endringene var assosiert med forbedringer I OCD symptom alvorlighetsgrad, depresjon score, og generell livskvalitet. I tillegg synes deltakernes høye standarder ikke å endre seg gjennom behandlingen. Disse dataene antyder at for å effektivt behandle usunn perfeksjonisme, kan det være mer gunstig å fokusere på ens forhold til høye standarder (f.eks. hvordan man reagerer når man faller kort av merket) i stedet for å fokusere på å endre standardene. Å ha svært høye standarder kan ikke alltid være problematisk; det er forholdet til de høye standardene som kan trenge forbedring.+