Perfectionism and Obsessive Compulsive Disorder

tijdens de herfstmaanden aan het OCD Institute zien we vaak patiënten die naar de universiteit of terug naar school zijn gegaan worstelen met verschillende vormen van OCD die in de zomer gemakkelijker te verwerken waren zonder de stress van school. Een vaak verkeerd begrepen probleem is dat van academisch perfectionisme, dat zeer verontrustend en tijdrovend kan zijn, wat leidt tot slechte academische prestaties en gebrek aan succes op school in het algemeen.Perfectionisme, dat wordt gekenmerkt door buitengewoon hoge normen in combinatie met een rigide/inflexibele benadering van deze normen, is een wijdverbreid verschijnsel dat een groot deel van de bevolking treft. Een studie suggereert dat bijna een kwart van alle studenten ervaren aanzienlijk leed als gevolg van perfectionisme. Binnen de scope van obsessive compulsive disorder (OCD), laat veel van de bestaande literatuur zien dat perfectionisme vaker voorkomt bij mensen met OCD in vergelijking met gezonde controles, en dat het een primaire rol kan spelen in de presentatie van OCD. De Obsessive Compulsive Cognitions Working Group heeft perfectionisme geïdentificeerd als een sleutelcomponent in de ontwikkeling en instandhouding van OCD. Verder onderzoek suggereert dat perfectionisme niet bestaat als een enkel negatief concept, maar als een multidimensionaal fenomeen. Kortom, perfectionisme kan gezond of ongezond zijn.

stockfoto

men zou een gezond perfectionisme kunnen ervaren als een streven naar hoge normen. Dit streven kan dienen als motivatie om doelen te bereiken, met gevoelens van tevredenheid wanneer de doelen worden bereikt of wanneer men voelt dat ze naar het beste van hun capaciteiten. Deze hoge normen worden geassocieerd met een hoger gevoel van eigenwaarde, hogere GPA scores, en lagere ratings van depressie. Echter, ongezond perfectionisme (buitengewoon hoge normen met een overdreven kritische evaluatie van de prestaties) lijkt vaker voor te komen binnen OCD. Men zou kunnen vinden dat ze verlamd zijn bij het schrijven van een paper voor de klas vanwege de angst om fouten te maken, het herhalen van rituelen totdat ze zich “precies goed” voelen voordat ze verder gaan, of het herschrijven van een regel tekst meerdere malen om te proberen om de perfecte zin te krijgen. Deze rigide en inflexibele benadering van hoge normen is nauw verbonden met depressie, een lager gevoel van eigenwaarde en GPA scores, en een over het algemeen lagere kwaliteit van leven. Perfectionisme kan zich presenteren als de belangrijkste klacht waarvoor men de behandeling ingaat, of als een onderliggend proces dat zich kan manifesteren als een barrière voor de behandeling. Vanwege de intense angst en andere ongemakken die ontstaan wanneer men niet voldoet aan zijn eigen hoge standaard, is een rigide “alles-of-niets” benadering gebruikelijk. Veel mensen kunnen meer bereid zijn om te draaien in een opdracht enkele dagen te laat (of helemaal niet) voor punt aftrek dan voldoen aan een deadline met een papier dat zou kunnen kort van het merk in hun ogen vallen. Daarnaast zou men kunnen kiezen om af te zien van douchen en andere hygiënische praktijken om de ernstige nood die optreedt bij het proberen om acties uit te voeren “perfect te vermijden.”Op het OCDI, treatment for perfectionism richt zich op deze rigide benadering van hoge normen als een poging om cognitieve flexibiliteit te verhogen.Het huidige onderzoek naar perfectionisme suggereert dat interventies die gericht zijn op cognitieve flexibiliteit, in plaats van op de standaarden zelf, gunstige resultaten kunnen opleveren. Binnen een steekproef op de OCDI, toonden de deelnemers verbeteringen in starheid/inflexibiliteit aan het einde van de behandeling. Deze veranderingen werden geassocieerd met verbeteringen in de ernst van OCD-symptomen, depressiescores en de algemene kwaliteit van leven. Bovendien leken de hoge normen van de deelnemers niet te veranderen tijdens de behandeling. Deze gegevens suggereren dat om ongezond perfectionisme effectief te behandelen, het voordeliger kan zijn om zich te concentreren op iemands relatie met hoge normen (bijvoorbeeld hoe men reageert wanneer hij niet aan de normen voldoet) in plaats van zich te concentreren op het veranderen van de normen. Het hebben van buitengewoon hoge normen kan niet altijd problematisch zijn; het is de relatie met die hoge normen die verbetering kan nodig zijn.+